Syndrom RSI

= poškození z opakovaného namáhání (Repetitive Strain Injury)

Jedná se o soubor poškození vyvolaných opakovanými drobnými pohyby, špatnou polohou těla při práci nebo stálým svalovým napětím. Mezi nejčastější patří: tenisový loket, poškození hybnosti ramenních pletenců, zánět šlach a šlachových pouzder nebo syndrom karpálního tunelu.

V souvislosti s počítači je nejčastější příčinou RSI práce s klávesnicí, která vede ke kombinaci drobných rychlých pohybů a statické zátěže, která trvá dlouhou dobu. Velká statická zátěž vede k permanentnímu stažení svalů při nepodepřených končetinách. Je-li například klávesnice umístěna příliš vysoko, což je jeden z nejběžnějších prohřešků, dochází k vysokému statickému zatížení zádových svalů, ramen a předloktí. Výsledkem je permanentní stažení těchto svalových partií.

Bolest těchto partií nastupuje poznenáhlu a může přecházet až do trvalé nepříjemné chronické bolesti. Popisované příznaky však nemusí být pociťovány pouze při práci. Nepříjemné pocity se mohou dostavit i během noci. V počátečních fázích jsou tyto obtíže vnímány spíše jako nepohodlí nebo únava.

Všechny uvedené potíže se mohou navzájem kombinovat a vytvářet tak pestrou škálu různých příznaků. Navíc důsledkem dlouhodobých potíží šlach a svalů může dojít i k neúměrnému stresu kloubů a dráždění různých nervů, což může mít překvapivě za následek i bolest v úplně jiné části těla. Dalším důsledkem všech je chronický stres, který dlouhodobá bolest způsobuje. Organismus dříve či později začne reagovat produkcí různých látek, které jej mohou začít ještě více poškozovat a vést ke vzniku dalších potíží (nespavost, deprese, roztržitost, únava atd.).

Tyto potíže účinně eliminuje podložka Podruce, která byla speciálně za tímto účelem vyvinuta. Přečtěte si jak funguje a proč je tak účinná.

Vidíme tedy, že RSI není žádná zanedbatelná maličkost. Je tudíž velmi užitečné na možnosti vzniku takovýchto potíží myslet a zavčas jim předcházet dodržováním základních ergonomických pravidel a přizpůsobením pracovního tempa. V oblasti počítačů se o syndromu RSI hovoří už poměrně dlouho. K vysokému nárůstu však dochází zejména v posledních letech a lze ho tak považovat za jedno z největších zdravotních rizik moderního světa.